คลิ๊กที่แผนที่เพื่อชมภาพขนาดใหญ่

มูลนิธิหยดธรรม (สาขากรุงเทพฯ)
666 เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Dhammadrops Organization (Bangkok Branch)
666 Chareanakorn Banglumpoo Clongsaan Bangkok 10600


มูลนิธิหยดธรรม (สาขาเชียงใหม่) *สำหรับจัดส่งเอกสาร

ตู้ ปณ. 54 แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-044220
Dhammadrops Organization (Chiangmai Branch) * For mail
Mail Box 54 Maerim Chiangmai 50180 Tel. 053-044220

 


ชื่อ Name : 
อีเมล์ E-mail : 
หัวข้อ Title : 
ข้อความ Message : 
โปรดพิมพ์ตามรูป : *
 
มูลนิธิหยดธรรม ตู้ ปณ. 54 แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-044220
Dhammadrops Organization Mail Box 54 Maerim Chiangmai 50180 Tel. 053-044220

© Copyright 2009-2012 : All rights and reserved