"; }else{ $str .= "You trying to access unautherize area!."; echo ""; } } } // จบการเช็คว่ามีการกด submit // เช็คข้อความที่จะแสดง error กรณีลิงค์จากเพจอื่น switch ($_GET['error']){ case 'cart' : $str = "กรุณาสมัครสมาชิกก่อนทำการเลือกซื้อสินค้า"; break; case 'board' : $str = "กรุณาสมัครสมาชิกก่อนใช้งานเวปบอร์ด"; break; } if ($_GET['act'] == 'regis'){ $str = "สมัครสมาชิกเรียบร้อย กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ"; } ?>

 

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

 

มูลนิธิหยดธรรม ตู้ ปณ. 54 แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-044220 Dhammadrops Organization Mail Box 54 Maerim Chiangmai 50180 Tel. 053-044220
© Copyright 2009 : All rights and reserved