Dhammadrops FaceBook
Home About us News Member Webboard Contact us
ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารกิจกรรม
  เวิร์กชอปกลิ่นอายเซน ที่จะพาคุณไปสัมผัสจิตเดิมแท้ (purity base) [ข่าวสารกิจกรรม] (10 เมษายน 2016)
  For Relaxation Meditation Stay [ข่าวสารกิจกรรม] (10 เมษายน 2016)
  Life Coach [ข่าวสารกิจกรรม] (20 มีนาคม 2015)
  บ้านพักสวนศิวโมกษ์ [ข่าวสารกิจกรรม] (11 ธันวาคม 2014)
  วิถีชีวิต ชาวเขาเผ่าม้ง [ข่าวสารกิจกรรม] (29 พฤศจิกายน 2014)
  กิจกรรมการอบรม วิปัสสนากรรมฐาน เดือน พ.ย.2557 [ข่าวสารกิจกรรม] (09 พฤศจิกายน 2014)
  ขอเชิญผู้สนใจวิปัสสนากรรมฐาน จ.เชียงใหม่ [ข่าวสารกิจกรรม] (06 พฤศจิกายน 2014)
  กลุ่มอาสาฯกับการจำลองเป็นคนพิการ และปลูกผักพื้นเมือง [ข่าวสารกิจกรรม] (25 ตุลาคม 2014)
  กิจกรรมยามเช้า อาสาฯ เผชิญ เป็ด [ข่าวสารกิจกรรม] (25 ตุลาคม 2014)
  กลุ่มอาสาฯกับเครือข่ายคนไร้บ้าน.... [ข่าวสารกิจกรรม] (24 ตุลาคม 2014)
  กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน [ข่าวสารกิจกรรม] (23 ตุลาคม 2014)
  การเรียนรู้คุณภาพชีวิตรกับพันพรรณ [ข่าวสารกิจกรรม] (22 ตุลาคม 2014)
  คอร์สอบรม วิปัสสนากรรมฐาน วันที่ 8-10 พ.ย.2557 [ข่าวสารกิจกรรม] (21 ตุลาคม 2014)
  คอร์สล้างพิษตับ โดย หมอดิน อ.พุทธภณ ทองเพียร [ข่าวสารกิจกรรม] (21 ตุลาคม 2014)
  การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน [ข่าวสารกิจกรรม] (21 ตุลาคม 2014)
  นพลักษณ์ [ข่าวสารกิจกรรม] (18 ตุลาคม 2014)
  คอร์สล้างพิษตับ โดยหมอดิน [ข่าวสารกิจกรรม] (18 ตุลาคม 2014)
  สวนศิวโมกษ์(มูลนิธิหยดธรรม) [ข่าวสารกิจกรรม] (12 ตุลาคม 2014)
  สวนศิวโมกษ์(มูลนิธิหยดธรรม) [ข่าวสารกิจกรรม] (11 ตุลาคม 2014)
  สวนศิวโมกษ์(มูลนิธิหยดธรรม) [ข่าวสารกิจกรรม] (11 ตุลาคม 2014)
  คอสฯอบรม วิปัสสนากรรมฐาน [ข่าวสารกิจกรรม] (11 ตุลาคม 2014)
  นิตยสารมุม 'นั่งคุยกับจิ๋ม' [ข่าวสารกิจกรรม] (28 กรกฎาคม 2014)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 21 ธค 56 [ข่าวสารกิจกรรม] (21 ธันวาคม 2013)
  ชุมชนบางบัว ร่วมกันถวายผ้าป่า ให้กับทางมูลนิธิหยดธรรม [ข่าวสารกิจกรรม] (17 ธันวาคม 2013)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 14 ธค 56 [ข่าวสารกิจกรรม] (14 ธันวาคม 2013)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 4 ธค 56 [ข่าวสารกิจกรรม] (04 ธันวาคม 2013)
  ภาพกจกรรมการนำหมวกไหมพรมจาก บ.ใยไหม มอบให้ตามวัดต่างๆ [ข่าวสารกิจกรรม] (10 ตุลาคม 2013)
  ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะ [ข่าวสารกิจกรรม] (06 ตุลาคม 2013)
  เสวนา เรื่อง วิกฤตการณ์พุทธศาสนาไทยวันนี้ กับทางออกที่ดีสำหรับพุทธ [ข่าวสารกิจกรรม] (05 ตุลาคม 2013)
  ภาพกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญ [ข่าวสารกิจกรรม] (04 ตุลาคม 2013)
  ภาพกิจกรรมการเตรียมงานทอดผ้าป่าขยะ [ข่าวสารกิจกรรม] (03 ตุลาคม 2013)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 26 ก.ย. 56 [ข่าวสารกิจกรรม] (26 กันยายน 2013)
  ประชุมเตรียมงานทอดผ้าป่า [ข่าวสารกิจกรรม] (21 กันยายน 2013)
  นัดประชุมผู้นำชุมชน [ข่าวสารกิจกรรม] (20 กันยายน 2013)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 19 กย 56 [ข่าวสารกิจกรรม] (19 กันยายน 2013)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 12 กย 56 ครั้งที่ 1 [ข่าวสารกิจกรรม] (12 กันยายน 2013)
  ภาพกิจกรรมการเก็บขยะ 12 กย 56 ครั้งที่ 2 [ข่าวสารกิจกรรม] (12 กันยายน 2013)
  ขอเชิญร่วมบุญ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล [ข่าวสารกิจกรรม] (11 กันยายน 2013)
  มูลนิธิหยดธรรมขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี [ข่าวสารกิจกรรม] (11 กันยายน 2013)
  สัมนาเรื่องวิธีบริโภค-อุปโภคอย่างถูกต้อง [ข่าวสารกิจกรรม] (08 กันยายน 2013)

หน้าที่ 1 : 2 : 3 :

มูลนิธิหยดธรรม ตู้ ปณ. 54 แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-044220
Dhammadrops Organization Mail Box 54 Maerim Chiangmai 50180 Tel. 053-044220

© Copyright 2009-2012 www.dhammadrops.org : All rights and reserved